Filtrer efter kategori
Prisfilter
 kr.
921157

Forsendelsesettiketter, Følgeseddellommer

Viser 1–20 af 38 resultater

Filter
 • NONAME
  Emballage

  Etiket termo 100×150 mm m/perf

  126,39 kr.

  157,99 kr. inkl. moms

  Tilføj til kurv
 • NONAME
  Emballage

  Etiket Do not stack

  266,44 kr.

  333,05 kr. inkl. moms

  Tilføj til kurv

  Etiket påtrykt med $Do not stack$. Benyt den på papkasser og andre varer, der ikke kan tåle at have vægt lagt på sig.

  • Selvklæbende

  • Rektangulær

  • Med piktogram

 • NONAME
  Emballage

  Etiket ESD Attention gul

  256,65 kr.

  320,81 kr. inkl. moms

  Tilføj til kurv

  Selvklæbende etiketter til forsendelser. Kommer på rulle á 1000 stk.

  Med tryk Attention. Observe Precatautions for Handling. Electrostatic Sensitive Devices.

 • NONAME
  Emballage

  Etiket fare 2 pile op

  497,32 kr.

  621,65 kr. inkl. moms

  Tilføj til kurv

  Arbejdes der med farligt gods på arbejdspladsen, kan det være afgørende det bliver transporteret korrekt. For at sikre korrekt behandling af farligt gods der skal vende en bestemt måde kan man benytte Arrow Up etiketter til at vise hvilken vej det farlige gods skal vende.

  Brugen af Arrow Up etiketter

  Arrow up etiketterne er illustreret med to retningspile, så man kan se hvilken side af emballagen der skal vende opad, for at farlige stoffer ikke kan trænge ud. De selvklæbende etiketter skal sættes på to modstående sider på emballagen. Retningspilene skal være i passende størrelse i forhold til emballagen og være fuldt synlige, så de ikke kan overses.

  Hvornår er Arrow Up etiket lovpligtig?

  Det er lovpligtigt at anvende etiketten i en række tilfælde:

  • Til mærkning af ventilerede enkeltemballager

  • Til mærkning af kombinationsemballager og indvendige emballager, der indeholder væske

  • Til mærkning af kryogenbeholdere, som transporterer kølet og fordråbet gas.

  • Arrow up – Rektangulær

  • Symbol: Pil der vender opad

  • Materiale: Selvklæbende vinyl

  • Hæfteevne: Bagklæber

  • Holdbarhed: Kan hold op til 85 °C

  • Opfylder krav fra: ADR-konventionen

 • NONAME
  Emballage

  Etiket fare Corrosive

  249,95 kr.

  312,44 kr. inkl. moms

  Tilføj til kurv

  Corrosive klasse 8 faresedler til ætsende stoffer. Skal man transportere farligt gods der indeholder farlige ætsende stoffer er det vigtigt at benytte sig af Corrosive klasse 8 fareseddel. I selvklæbende vinyl.

  Ætsende stoffer – hvad er det?

  Ætsende stoffer kan bl. A. være batterisyre, eddikesyre og saltsyre. I husholdningen kendes de ætsende stoffer fra tabletter til opvaskemaskiner, afløbsrens og andre rengøringsmidler. Visse ætsende stoffer bruges i industrien til olieraffinering.

  De ætsende stoffer kan medføre alvorlige skader på både mennesker og materiel. Ved hudkontakt kan der opstå skader, der ligner forbrændinger. Desuden kan selv ganske små mængder ætsende væske medføre blindhed ved kontakt med øjet. Indtagelse af de farlige stoffer kan medføre opkastning, mavesmerter og død.

  Hvad skal mærkes med Corrosive klasse 8 faresedler?

  Ved vejtransport skal kolli mærkes med fareseddel Corrosive klasse 8 og UN-nummer. Desuden skal køretøj og lastbærende enhed mærkes. Selve containeren skal mærkes på alle sider med fareseddel, mens køretøjet skal mærkes for og bag med orange fareskilte uden nummer.

  Kombinationsemballager med farlige ætsende væsker skal desuden mærkes med Arrow up etiketter, som viser, hvilken side af emballagen der skal vende op ad.

  Corrosive – Kvadratisk

  Tekst: Corrosive 8

  Symbol: Ætsende stoffer

  Materiale: Selvklæbende vinyl

  Hæfteevne: Bagklæber

  Holdbarhed: Kan hold op til 85 °C

  Opfylder krav fra: ADR-konventionen

 • NONAME
  Emballage

  Etiket fare UN___

  473,54 kr.

  591,93 kr. inkl. moms

  Tilføj til kurv

  Når man skal benytte sig af UN-nummer faresedler kan det være nyttigt at kunne skrive eget nummer på, hvis man skal bruge få af forskellige UN-numre.

  Hvad skal mærkes med UN-nummer faresedler?

  Ved vejtransport af farlige stoffer skal både kolli, container og fragtbil mærkes efter ADR-konventionen. Kolli skal mærkes med stoffets UN-nummer samt korrekt fareseddel, containeren skal mærkes  med fareseddel, og bilen skal have orange fareskilte uden nummer foran og bagpå.

  • UN-nummer_____

  • Rektangulær

  • Tekst: UN

  • Materiale: Selvklæbende vinyl

  • Hæfteevne: Bagklæber

  • Holdbarhed: Kan hold op til 85 °C

  • Opfylder krav fra: ADR-konventionen

 • NONAME
  Emballage

  Etiket fare Flammable Liquid 3

  249,95 kr.

  312,44 kr. inkl. moms

  Tilføj til kurv

  Brandfarlige væsker kan hurtigt blive farlige, hvis de ikke behandles omhyggeligt og korrekt. Så hvis der arbejdes med farligt gods, der kan indeholde brandfarlige væsker, er det vigtigt at benytte faresedler.

  Flammable liquid faresedler skal bruges til brandbare væsker, som blandt andet acetone, diesel, biodiesel, ethanol og methanol. Væskerne behandles med særlig forsigtighed og mærkes tydeligt med faresedlen flammable liquid – det sikrer forsvarlig håndtering og mindre risiko for uheld.

  Hvordan mærkes brandbare væsker?

  Faresedlen er rombeformet og rød med sort piktogram af en flamme og angivelse af fareklasse 3.

  Den brandbare væske skal opbevares i UN-godkendt emballage med godsbetegnelse, UN-nummer og fareseddel. Både lastens container eller tank samt køretøj og eventuelle ydre containere skal mærkes efter ADR-konvention om vejtransport af farligt gods.Flammable liquid – Kvadratisk

  • Tekst: Flammable Liquid 3

  • Symbol: Brandbar

  • Materiale: Selvklæbende vinyl / magnetfolie

  • Hæfteevne: Bagklæber / magnetklæber

  • Holdbarhed: Kan hold op til 85 °C

  • Opfylder krav fra: ADR-konventionen

 • NONAME
  Emballage

  Etiket fare Overpack

  286,33 kr.

  357,91 kr. inkl. moms

  Tilføj til kurv

  Det er ganske normalt at farligt gods transporteres i containere. Benyttes en ekstra container uden om en container, der indeholder lasten, er dette en overpack. Når den ydre container indeholder farlige stoffer, skal den mærkes med faresedlen Overpack.

  Mærkning med overpack fareseddel ved vejtransport

  Det er lovpligtigt at mærke en ydre container med en Overpack fareseddel samt bogstaverne UN og godsets UN-nummer. Derudover skal containeren mærkes med fareseddel for det farligt gods, der er i lasten. Hvis der er farligt gods i flere fareklasser i containeren, skal den mærkes med faresedler for hver fareklasse. Faresedlerne skal være fuldt synlige, så de ikke overses.

  Hver enkelt container i den ydre container skal desuden emballeres og mærkes efter ADR-konventionen.

  • Overpack – Rektangulær

  • Tekst: Overpack

  • Materiale: Selvklæbende vinyl

  • Hæfteevne: Bagklæber

  • Holdbarhed: Kan hold op til 85 °C

  • Opfylder krav fra: ADR-konventionen

 • NONAME
  Emballage

  Etiket fare LQ

  485,75 kr.

  607,19 kr. inkl. moms

  Tilføj til kurv

  Ved farligt gods der hører under begrænset mængde skal der mærkes med Limited Quantity faresedler. Faresedlen Limited Quantity viser, at lasten kan transporteres efter lempeligere regler end sædvanligt, da risikoen på grund af den begrænsede mængde farlige stoffer er meget lille.

  Hvad kan transporteres i begrænset mængde?

  De fleste typer farligt gods kan transporteres efter reglerne om begrænset mængde. Vær dog opmærksom på, at farlige stoffer i farekategori 0 ikke kan transporteres efter undtagelsesreglen, da de er for farlige.

  Mærkning og emballering af farligt gods

  Farligt gods i begrænsede mængder skal transporteres i små beholdere, som pakkes forsvarligt i kasser eller bakker med krympefolie og mærkes med Limited Quantity faresedler.

  Foruden mærkning af de enkelte stykker gods i kolli skal containere og køretøjer mærkes.

  • Limited Quantity – Kvadratisk

  • Materiale: Selvklæbende vinyl

  • Hæfteevne: Bagklæber

  • Holdbarhed: Kan hold op til 85 °C

  • Opfylder krav fra: ADR-konventionen

 • NONAME
  Emballage

  Følgeseddellomme 220x120mm

  379,00 kr.

  473,75 kr. inkl. moms

  Tilføj til kurv

  Selvklæbende følgeseddelslomme, så kunder kan se om lommen indeholder faktura, følgeseddel eller andet. Med tryk Følgeseddel Faktura Indlagt

  Med øget sikkerhed, da den opbevarer dine dokumenter beskyttet mod uønsket adgang og ikke kan åbnes uden at have synlige konsekvenser.

 • BNT
  Emballage

  Etiket forsigtig glas 70x100mm

  213,88 kr.

  267,35 kr. inkl. moms

  Tilføj til kurv

  Etiketter på rulle med Handle With Care. Fluorescerende farve, der let spottes. Klistres hurtigt på pakker til forsendelse eller opbevaring.

 • NONAME
  Emballage

  Følgeseddellomme 60 my

  1.156,42 kr.

  1.445,53 kr. inkl. moms

  Tilføj til kurv

  Følgeseddellomme fremstillet af folie. Selvklæbende plastlomme som kan klæbes på pakker og paller inden forsendelse.

 • NONAME
  Emballage

  Følgeseddellomme selvkl 60 my

  476,04 kr.

  595,05 kr. inkl. moms

  Tilføj til kurv

  Selvklæbende følgeseddelslomme , så kunder kan se om lommen indeholder faktura, følgeseddel eller andet.

  Med øget sikkerhed, da den opbevarer dine dokumenter beskyttet mod uønsket adgang og ikke kan åbnes uden at have synlige konsekvenser.

 • NONAME
  Emballage

  Følgeseddellomme u/tryk 30 my

  305,83 kr.

  382,29 kr. inkl. moms

  Tilføj til kurv

  Selvklæbende følgeseddelslomme , så kunder kan se om lommen indeholder faktura, følgeseddel eller andet. Uden tryk.

  Med øget sikkerhed, da den opbevarer dine dokumenter beskyttet mod uønsket adgang og ikke kan åbnes uden at have synlige konsekvenser.

 • NONAME
  Emballage

  Pakkekontrol selvkl. 2-delt

  197,31 kr.

  246,64 kr. inkl. moms

  Tilføj til kurv

  Selvklæbende og 2-delt pakkekontrol.

 • NONAME
  Emballage

  Pakkekontrol

  197,31 kr.

  246,64 kr. inkl. moms

  Tilføj til kurv

  Selvklæbende og 2-delt pakkekontrol.

 • NONAME
  Emballage

  Pakkekontrol selvkl. 2-delt

  201,95 kr.

  252,44 kr. inkl. moms

  Tilføj til kurv

  Selvklæbende og 2-delt pakkekontrol.

 • NONAME
  Emballage

  Pakkekontrol selvkl. 2-delt

  197,31 kr.

  246,64 kr. inkl. moms

  Tilføj til kurv

  Selvklæbende og 2-delt pakkekontrol.

 • NONAME
  Emballage

  Pakkekontrol selvkl. 2-delt

  197,31 kr.

  246,64 kr. inkl. moms

  Tilføj til kurv

  Selvklæbende og 2-delt pakkekontrol.

 • NONAME
  Emballage

  LQ fareetiketter rl/250 stk

  486,54 kr.

  608,18 kr. inkl. moms

  Tilføj til kurv

  Under transportreglerne for farligt gods findes en lempelse som tillader forsendelser af små mængder farligt gods uden at følge det fulde regelsæt.

  Er dine forsendelser egnet til forsendelse under denne kategori, så er der bla. krav til mærkning med etiket LQ.

  Vær opmærksom på, at label skal placeres på spidsen og den skal være synlig og læselig.

Indkøbskurv
Scroll to Top