Kategori oversigt
Prisfilter
 kr.
42459

Lim, -flasker, -lak, pistoler

Viser alle 2 resultater

Filter
 • 3M
  Lim, -flasker, -lak, pistoler

  3M Jet-melt 3762-PGII lim 10kg

  2.458,07 kr.

  3.072,59 kr. inkl. moms

  Tilføj til kurv

  3M™ Scotch-Weld™ Smeltelim har en fremragende klæbeevne. Klæber til bølgepap og udstillingsmaterialer. Fremstillet af komponenter, der er anført som indirekte tilsætningsstoffer til fødevarer under FDA’s (Food and Drug Administration – kontor for kontrol med fødevarer og medicin) regulativ om klæbestoffer.

 • 3M
  Lim, -flasker, -lak, pistoler

  3M VHB overfladerenseserviet 100 stk

  4,00 kr.

  5,00 kr. inkl. moms

  Tilføj til kurv

  Brug 3M™ VHB™ Surface Cleaner er et lugtfrit, farveløst rensemiddel, der fordamper hurtigt. Surface Cleaner efterlader ingen spor efter rengøring. Det fjerner de letteste forureningskilder (fedt, snavs) effektivt uden at indvirke på materialer. Den rengør og fjerner fedt for at sikre optimal klæbeevne for 3M VHB tape, takket være den rene opløsning af isopropyl-alkohol i vand

  Klassifikation af dette produkt er udført i overensstemmelse med forordning nr. 1272/2008

  • Brandfarlig væske, Kategori 2 – Flam.Liq. 2; H225

  • Alvorlig øjenskade/øjenirritation, kategori 2 – Eye irrit. 2; H319

  • Specifik målorgantoksicitet – Enkelteksponering, Kategori 3 – STOT SE 3; H336

  Faresætninger:

  • H225 Meget brandfarlig væske og dampe

  • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation

  • H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed

  Sikkerhedssætninger:

  • Ingen faresætninger er påkrævet for beholdere <= 125 mL

Indkøbskurv
Scroll to Top